Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học QLY203
Tên khóa học: Quản lý lãnh đạo
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Quản lý lãnh đạo (tuyển sinh liên tục) 11ngày 31-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên