Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học SAN203
Tên khóa học: Siêu âm trong sản phụ khoa
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Siêu âm trong sản phụ khoa khóa 10 3 tháng 19-12-2018

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên