Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học SLH208
Tên khóa học: Kỹ thuật Ghi điện não đồ
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Kỹ thuật Ghi điện não đồ (tuyển sinh liên tục) 1 tháng 26-12-2018

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên