Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học TKI201
Tên khóa học: Điện não đồ lâm sàng
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Điện não đồ lâm sàng (tuyển sinh liên tục) 3 tháng 15-4-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên