Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học TMH201
Tên khóa học: Khám Nội soi Tai Mũi Họng
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Khám Nội soi Tai Mũi Họng khóa 10 3 tháng 15-1-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên