(C) 2011, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội

Email: hpec@hmu.edu.vn; trungtamdaotao@hpec.edu.vn

Website:http://hpec.edu.vn

Địa chỉ: Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội. Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.629 59 036, Hotline: 097.641.8288

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/hpec.hmu/