QUY ĐỊNH VỀ TRẢ HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NCXH

18/03/2016 (Trích điều 8 của quy định thu học phí ban kèm Quyết định số 05/Q Đ-TTĐTDVTNCXH ngày 06/01/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo NCXH)

Điều 8. Hoàn trả học phí

1. Học viên xin thôi học được trả lại học phí theo quy định dưới đây:

- Hoàn trả 100% học phí với tất cả các lớp chưa khai giảng.

- Đối với khóa học dưới 2 tuần: Không được rút học phí sau khi khai giảng.

- Đối với khóa học trên 2 tuần:

+ Trong vòng 7 ngày sau khai giảng (tính cả ngày nghỉ): Học viên được hoàn trả học phí, thu phí xét duyệt hồ sơ 500.000 đồng/1 lượt học viên rút học phí.

+ Sau thời gian trên, học phí của học viên đã nộp được giải quyết theo chế độ bảo lưu học phí.

2. Việc trả lại học phí phải đầy đủ các hồ sơ có liên quan, hồ sơ bao gồm: đơn xin rút học phí, giấy chứng nhận đã nộp học phí (phiếu thu/biên lai/sao kê của ngân hàng), hóa đơn tài chính (nếu có)), giấy tờ tùy thân bản photo.

Mẫu đơn xin rút học phí: tại đây  

Mẫu đề nghị thanh toán: tại đây 

Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin khác