QUY ĐỊNH VỀ TRẢ HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NCXH

18/03/2016 (Trích điều 8 của quy định thu học phí ban kèm Quyết định số 05/Q Đ-TTĐTDVTNCXH ngày 06/01/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo NCXH)

Điều 8: Trả lại học phí
 
Học viên xin thôi học được trả lại học phí theo quy định dưới đây :
 
1)    Hoàn trả 100% học phí với tất cả các lớp chưa khai giảng
 
2)    Đối với khóa học dưới 2 tuần: Không được rút lại học phí sau khi khai giảng
 
3)    Đối với các khóa học trên 2 tuần
 
-         Hoàn trả 75% học phí: sau khi khai giảng dưới 7 ngày (tính cả ngày nghỉ).
 
-         Không hoàn trá học phí : Sau khi khai giảng từ ngày thứ 7 trở lên
 
4)    Các đối tượng không thuộc khoản 1,2,3 điều này sẽ không được hoàn trả học phí
 
5)    Việc trả lại học phí phải đầy đủ các hồ sơ có liên quan: Đơn xin rút học phí ( đối với lớp học chưa tổ chức), đơn xin thôi học có xác nhận của bộ môn, giấy chứng nhận đã nộp học phí (hoặc phiếu thu), hóa đơn (nếu có) 
 
Học viên do các lý do khách quan không tham gia khóa học đã đăng ký được bảo lưu số tiền học phí sang khóa học tương tự tổ chức vào khoá sau hoặc khóa học khác được tổ chức tại Trung tâm thì khoản tiền học phí này sẽ chuyển sang đóng cho khóa học mới với điều kiện học viên được chấp nhận vào khóa học mới và khóa học cũ chưa học quá ¼ chương trình học.
 
Số kinh phí được bảo lưu tùy thuộc vào thời gian học viên xin bảo lưu và được xác định tại điều 8
 
Nếu khóa học khác có số kinh phí nhiều hơn số kinh phí học viên đã bảo lưu thì học viên phải đóng thêm kinh phí. Nếu học phí khóa sau ít hơn số học phí học viên đã đóng trước Trung Tâm sẽ không hoàn trả số chênh lệch
 
Mẫu đơn rút học phí tải tại đây
Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin khác