Khai giảng lớp "Quản lý điều dưỡng" Khóa 3 năm 2017

23/04/2017 Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Quản lý điều dưỡng” khóa 3.

1. Thời gian: 16h00, Thứ 2 ngày 24/04/2017
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà B, Bệnh viện Ung bướu

Lưu ý: Học viên nộp hồ sơ và học phí trước khai giảng.
Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây