Hội thảo "Cập nhật chẩn đoán và điều trị Glaucoma" năm 2017

25/04/2017 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt tổ chức hội thảo "Cập nhật chẩn đoán và điều trị Glaucoma" năm 2017

1. Thời gian: 08h30, Thứ 4 ngày 26/04/2017
2. Địa điểm: Phòng 103, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.