Khai giảng lớp “Phẫu thuật thay khớp cơ bản" Khóa 1.

19/05/2017 Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Phẫu thuật thay khớp cơ bản" Khóa 1.

1.Thời gian: 08h45, Thứ 2 ngày 22/05/2017
2. Địa điểm: Hội trường D, Bệnh viện Xanh-Pôn.

Lưu ý: Học viên nộp hồ sơ và học phí trước khai giảng.