Mẫu biểu tài chính

16/07/2015 Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc nộp học phí tại Trung tâm như sau:

1. NỘP TIỀN MẶT TÀI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRUNG TÂM

2. QUẸT THẺ TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRUNG TÂM (không quẹt được thẻ visa ghi nợ)

3. CHUYỂN KHOẢN

 - Tên Tài khoản: Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội

 - Số tài khoản: 1221.0000.620.169 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành

 - Tên Tài khoản: Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội

 - Số Tài khoản: 0691.000.666.666 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tây.

Đối với học viên chuyển khoản, yêu cầu ghi rõ họ tên và nộp học phí lớp nào, nếu không học phí sẽ không được chấp nhận.

Liên hệ: 024.6291.7956

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

 

Các tin khác