Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Giải Phẫu Bệnh" Khóa 20

27/08/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh” khóa 20 (Mã khóa học: GPB10118020) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, 05/09/2018

2. Địa điểm: Bộ môn Giải Phẫu Bệnh, Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Y Hà Nội. Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. 

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây