Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức" Khóa 26

07/09/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Gây mê hồi sức tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức” khóa 26 ((Mã khóa học: GMH10118026), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30, ngày 14/09/2018

2. Địa điểm: Phòng 109, nhà A7. Trường Đại học Y Hà Nội. 

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây