Khai giảng khóa đào tạo "Âm ngữ trị liệu" Khóa 2

07/09/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức khai giảng lớp “Âm ngữ trị liệu” khóa 2 (Mã khóa học: PHC20218002) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 11/09/2018

2. Địa điểm: Phòng 109, nhà A7. Trường Đại học Y Hà Nội. 

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây