Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền" Khóa 9

06/09/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền” khóa 9 (Mã khóa học: YHC10118009), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 12/09/2018

2. Địa điểm: Phòng 301, nhà A7. Trường Đại học Y Hà Nội. 

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây