Khai giảng khóa đào tạo "Phẫu thuật Phaco" Khóa 6

18/09/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt tổ chức khai giảng khóa học “Phẫu thuật Phaco khoá 6” (Mã khoá học: MAT20218006).

1. Thời gian: 13h30 , ngày 01/10/2018

2. Địa điểm: Phòng 109, nhà A7. Trường Đại học Y Hà Nội. 

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây