Khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 6

20/09/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 6 (Mã khóa học: PPG20118006), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 16h30, ngày 25/9/2018 

2. Địa điểm: Phòng 301, nhà A7. Trường Đại học Y Hà Nội. 

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây