Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Nội khóa 22

19/09/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Nội tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Nội” khóa 22 (Mã khóa học: NOI10118022), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 5/10/2018

2. Địa điểm: Phòng 301, nhà A7. Trường Đại học Y Hà Nội. 

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây