Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Mắt Khóa 21

15/10/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Mắt khóa 21 (Mã khóa học: MAT10118021), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 22/10/2018

2. Địa điểm: Phòng 301, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây