Trung tâm đào tạo tuyển dụng

01/02/2021 Trung tâm đào tạo tuyển dụng:

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (TTĐTTNCXH) được thành lập theo Quyết định số 1825/QĐ-BYT ngày 07/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Với quá trình 10 năm hình thành và phát triển, số lượng các khóa học và số lượng học viên tham gia vào các khóa đào tạo tại Trung tâm ngày càng tăng. Để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi phải có những đổi mới đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực. Một trong những điều kiện tiên quyết giúp các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế không ngừng phát triển là đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận dựa trên nhu cầu của xã hội. Do đó việc tiến hành đánh giá “Kết quả, tác động đào tạo theo nhu cầu xã hội của Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020 và nhu cầu đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp của cán bộ y tế trong tình hình mới” là rất cần thiết. Do đó, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội tuyển chuyên gia ngắn hạn thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả và tác động đào tạo theo nhu cầu xã hội từ năm 2015 đến năm 2020, tìm hiểu nhu cầu đào tạo phát triển năng lức nghề nghiệp của cán bộ y tế trong tình hình mới.  

Chi tiết xin xem mô tả công việc tại đây

Các ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tại Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, trường Đại học y Hà Nội. 

Địa chỉ: Nhà A7, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Hồ sơ gồm: 01 bản đề xuất nội dung đánh giá, 01 lý lịch khoa học của ứng viên.

Hạn nộp: 28/2/2021

Chỉ những ứng viên đủ năng lực, có ý tưởng, phương pháp đánh giá phù hợp mới được liên hệ. 

 

 

Các tin khác