Thông báo mời tham dự tập huấn về “Siêu âm Doppler mạch máu chi dưới”

26/10/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi tập huấn về “Siêu âm Doppler mạch máu chi dưới”

1. Thời gian tổ chức: Chiều thứ bẩy, ngày 10/11/2018. Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 07/11/2018.

2. Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội

3. Đối tượng đăng ký: Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh và các bác sĩ quan tâm

4. Mục tiêu và chương trình dự kiến (đính kèm): Cập nhật kiến thức về Siêu âm Doppler mạch máu chi dưới

5. Số lượng học viên: 100 đại biểu

6. Lệ phí đăng ký và cấp Chứng nhận tham dự hội thảo:

Đại biểu đăng ký tham dự trước 17h00, ngày 07/11/2018: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

- Đại biểu đăng ký tham dự sau ngày 07/11/2018 và đăng ký tại chỗ: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

- Lệ phí cấp Chứng nhận đào tạo y khoa: Đại biểu đăng ký Chứng nhận đào tạo y khoa do Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội cấp: 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng)

7. Nộp hồ sơ và liên hệ:

Đăng ký online tại đây

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại văn phòng Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội, tầng 1 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội - Số 01 phố Tôn Thất Tùng – quận Đống Đa – Hà Nội từ ngày ra thông báo.

- Hướng dẫn nộp lệ phí xem tại đây

- Liên hệ: 024-62959036, Email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn 

Chi tiết thông báo xem tại đây

Đơn Đăng ký tham dự download tại đây