Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 10

22/10/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tổ chức khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 10 (Mã khóa học: MAT20118010), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 01/11/2018

2. Địa điểm: Phòng 109, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây