Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Ung thư" Khóa 24

13/11/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ung thư thông báo khaig giảng khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Ung thư” khóa 24 (Mã khóa học: UTH10118024) như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 29/11/2018

2. Địa điểm: phòng họp giao ban, 471, tầng 4, nhà A, BV K3, cơ sở Tân triều.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây