Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Tâm thần" Khóa 9

13/11/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho bác sĩ) khóa 9 (Mã khóa học: TTH10118009) và lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho cử nhân, Y sĩ) khóa 9 (Mã khóa học: TTH10218009) , cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 26/11/2018

2. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn, Tầng 3, Nhà T4, Viện sức khỏe Tâm thần

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây