Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật điều trị mộng khóa 2

26/10/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo khai giảng lớp đào tạo Phẫu thuật điều trị mộng khóa 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 03/12/2018
2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây