Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa Khóa 4

07/03/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa Khóa 4 năm 2019 (Mã khóa học: MAT20619) như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 11/03/2019

2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây