Khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 7

15/04/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 7 như sau:

1. Thời gian: 15h15, Ngày 13/5/2019

2. Địa điểm: Phòng 315, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Nhận hồ sơ đến hết ngày 10/5/2019.