Khai giảng khóa đào tạo Khám nội soi Tai Mũi Họng khóa 11

06/05/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 11, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09h45, 27/5/2019

2. Địa điểm: Phòng 315, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Học viên nộp hồ sơ và học phí trước 15/5/2019