Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân Khóa 13