Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não Khóa 8