Thông báo lịch kiểm tra Ngoại ngữ Đợt 2 năm 2019 (Phiên dịch)

13/06/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo lịch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài nói tiếng Việt thành thạo hoặc thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam Đợt 2 năm 2019 như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 28/6/2019.

- Lịch thi: Ngày 08/7/2019./.

Chi tiết thông báo xem tại đây