Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 12

05/05/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” Khóa 12 , cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 12/8/2019

2. Địa điểm:  Phòng 109, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.