Thông báo về lệ phí thi hoặc công nhận sử dụng thành thạo Ngoại ngữ trong khám chữa bệnh