Thông báo bảo trì, nâng cấp hệ thống đăng ký khóa học trực tuyến

20/08/2019 Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội sẽ tiến hành nâng cấp, bảo trì hệ thống đăng ký khóa học trực tuyến trong khoảng thời gian từ 12:00 ngày 21/8/2019 ~ 08:00 ngày 22/8/2019.

Kính gửi Anh/ Chị học viên!
Với mong muốn không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ, Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội sẽ tiến hành nâng cấp, bảo trì hệ thống đăng ký khóa học trực tuyến trong khoảng thời gian từ 12:00 ngày 21/8/2019 ~ 08:00 ngày 22/8/2019. 
Trong thời gian thực hiện, dịch vụ đăng ký khóa học trực tuyển sẽ tạm đóng. Anh/Chị học viên xin vui lòng quay trở lại đăng ký sau thời gian trên.  
Rất mong nhận được sự thông cảm!
Trân trọng cảm ơn.
T. CNTT HPEC