Thông báo mời tham dự hội thảo Chẩn đoán hình ảnh ung thư

23/08/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hội Chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới (Radiology Across Border) tổ chức Hội thảo “Chẩn đoán hình ảnh ung thư”.

1. Đối tượng đăng ký: Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh và các bác sĩ quan tâm

- Số lượng: Từ 100 đến 150 đại biểu

2. Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội

3. Mục tiêu và chương trình dự kiến (đính kèm)

Cập nhật kiến thức về Chẩn đoán hình ảnh ung thư

4. Thời gian tổ chức: từ 27/9/2019 đến 29/9/2019

5. Lệ phí đăng ký: Đại biểu đăng ký tham dự, nộp lệ phí hội thảo trước và trong ngày 15/9/2019: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

- Đại biểu đăng ký tham dự, nộp lệ phí hội thảo sau ngày 15/9/2019 và đăng ký tại hội thảo: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

- Cấp Chứng nhận đào tạo Y khoa: Đại biểu đăng ký Chứng nhận đào tạo Y khoa do Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội cấp: 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng)

6. Nộp hồ sơ và liên hệ:

- Đăng ký online tại đây

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại văn phòng Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội, tầng 1 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội - Số 01 phố Tôn Thất Tùng – quận Đống Đa – Hà Nội từ ngày ra thông báo.

- Nộp học phí trước khi khai giảng (hướng dẫn xem tại đây)

- Liên hệ: 024-62959036, Email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn 

Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây

Đơn đăng ký tham dự tải tại đây