Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận thành thạo Ngoại ngữ (Phiên dịch) năm 2019

17/01/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài nói tiếng Việt thành thạo hoặc thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, hoặc người Việt Nam đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam năm 2019

 

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu xét hồ sơ hoặc kiểm tra xin vui lòng đăng ký online và nộp hồ sơ bản cứng, lệ phí theo thời gian tại Thông báo. Thông tin chi tiết xem tại đây

- Đăng ký online: https://goo.gl/zxEazy

- Hướng dẫn nộp lệ phí xem tại đây

- Nộp hồ sơ bản cứng tại phòng 102 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội. Thông tin về nộp hồ sơ bản cứng xem tại đây