Thông báo tuyển sinh các lớp “Thăm dò chức năng” năm 2019 gồm: Điện tâm đồ, Thăm dò chức năng hô hấp, Thăm dò chức năng cơ bản, Khóa học cơ bản về điện cơ.

19/12/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học - Đại học Y Hà Nội mở các lớp “Thăm dò chức năng” với nội dung cụ thể như sau:

1. Các khóa học:

STT

Tên khóa

Đối tượng tuyển sinh

Số lượng học viên

Thời lượng khóa học

Học phí một khóa

Dự kiến khai giảng

  1.  

Điện tâm đồ cơ bản

Bác sỹ đa khoa

Dưới 15 học viên

3 tháng

12.000.000

Tuần đầu hàng tháng

  1.  

Kỹ thuật ghi điện tâm đồ

Điều dưỡng, kỹ thuật viên từ trung cấp trở lên

Dưới 15 học viên

1 tháng

5.000.000

Tuần đầu hàng tháng

  1.  

Thăm dò chức năng hô hấp cơ bản

Bác sỹ đa khoa

Dưới 15 học viên

3 tháng

12.000.000

Tuần đầu hàng tháng

  1.  

Kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp

Điều dưỡng, kỹ thuật viên từ trung cấp trở lên

Dưới 15 học viên

1 tháng

5.000.000

Tuần đầu hàng tháng

  1.  

Thăm dò chức năng cơ bản

Bác sỹ đa khoa

Dưới 15 học viên

6 tháng

20.000.000

Tuần đầu hàng tháng

  1.  

Kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản

Điều dưỡng, kỹ thuật viên từ trung cấp trở lên

Dưới 15 học viên

3 tháng

10.000.000

Tuần đầu hàng tháng

  1.  

Khóa học cơ bản về điện cơ

Bác sỹ đa khoa

Dưới 15 học viên

3 tháng

12.000.000

Tuần đầu hàng tháng

 

2. Địa điểm đào tạo: (lý thuyết và thực hành)

- BM Sinh lý học và Labo thăm dò chức năng, 

- Phòng khám số 1, nhà A5, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

3. Chứng chỉ cuối khóa: Do Trường Đại học Y Hà Nội cấp theo quy định.

4. Nộp hồ sơ và liên hệ: 
- Đăng ký online tại đây
- Hồ sơ bản cứng nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại văn phòng Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội, tầng 1 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội - Số 01 phố Tôn Thất Tùng – quận Đống Đa – Hà Nội từ lúc có thông báo tuyển sinh. 
- Nộp học phí trước khi khai giảng (hướng dẫn xem tại đây)
- Liên hệ: 04-62959036, Email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn.
Thông tin chi tiết xem tại đây
Tải mẫu đơn đăng ký học tại đây