Khai giảng lớp Khám NS tiêu hóa K9, Khám NS tiêu hóa nâng cao K1

04/09/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 9 và "Khám nội soi tiêu hóa nâng cao" Khóa 1, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 9/9/2019

2. Địa điểm: Phòng 109, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Trung tâm vẫn nhận hồ sơ đến khi đủ học viên hoặc trước 10h ngày 5/9/2019.