Khai giảng lớp Xét nghiệm Tinh dịch đồ khóa 1 năm 2019

21/08/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y sinh học di truyền - Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Xét nghiệm Tinh dịch đồ khóa 1 năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 26/8/2019

2. Địa điểm: Học viên có mặt tại Phòng 102, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.