Giấy mời tham dự Hội thảo Chẩn đoán hình ảnh Ung thư

24/09/2019 Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng kính mời A/C tới tham dự Hội thảo Chẩn đoán hình ảnh Ung thư

Chi tiết xem tại đây