Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 4