Khai giảng khóa đào tạo Đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Nội kiểm, Ngoại kiểm) Khóa 1

22/10/2019 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng khóa đào tạo Đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Nội kiểm, Ngoại kiểm) Khóa 1 như sau:

1. Thời gian: 08h15 ngày 04/11/2019

2. Địa điểm: Phòng 109, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Anh/Chị vui lòng hoàn thành hồ sơ, học phí trước 10 giờ, ngày 31/10/2019.