Thông báo tuyển bác sỹ đi làm Chuyên gia Y tế tại Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích

11/10/2019 Triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác đã ký giữa Bộ Y tế Việt Nam với Bộ Y tế nước Cộng hòa Ăng-gô- la và Bộ Y tế Cộng hòa Mô-dăm- bích trong lĩnh vực hợp tác chuyên gia y tế, Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Nhân lực Y tế với Nước ngoài thông báo tổ chức tuyển chọn bác sĩ đi làm việc tại Cộng hòa Ăng-gô- la và Cộng hòa Mô-dăm- bích với các đối tượng và tiêu chuẩn như sau:

Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển gửi về địa chỉ
Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Nhân lực Y tế với Nước ngoài
138A Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội (tầng 1 nhà D)- Điện thoại: 024.37260047
Thời gian nộp hồ sơ 15/10/2019 - 15/01/2020
Lưu ý: Các bác sĩ chưa có chứng chỉ, văn bằng chuyên khoa sau đại học nhưng đang theo học các lớp đào tạo chuyên khoa (nếu có giấy chứng nhận của nhà trường) có thể đăng ký tham gia lớp học tiếng Bồ đào nha do Trung tâm tổ chức. Hồ sơ của các bác sĩ sẽ được hoàn thiện gửi cho Bộ Y tế nước bạn xem xét tiếp nhận sau khi đã bổ sung đầy đủ văn bằng, chứng chỉ chuyên khoa sau đại học.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 024.37260047 hoặc đến Văn phòng Trung tâm để được tư vấn trực tiếp.
Chi tiết thông báo xem tại đây