Khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 20

09/12/2019 rung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 20

 
1. Thời gian: 15h30 ngày 10/12/2019
 
2. Địa điểm: P109, nhà A7, Trường ĐHYHN.