Khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản Khóa 1

16/12/2019 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NGO50119001), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h45 ngày 19/12/2019
 
2. Địa điểm: Phòng 315, Nhà A7, Trường ĐHYHN.