Khai giảng lớp Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 1

30/12/2019 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: KTY50119001), cụ thể như sau:

1.Thời gian: 13h45 ngày 6/1/2020

2.Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường ĐHYHN.