Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Cộng hưởng từ chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 5

28/02/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng khóa học Cộng hưởng từ chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 5 như sau:

1. Thời gian: 15h15, ngày 16/03/2020

2. Địa điểm: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.