Khai giảng lớp Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền Khóa 1

01/05/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền” Khóa 1 như sau:

1. Thời gian: 9h00, Ngày 18/05/2020

2. Địa điểm: Phòng 102, nhà A7, Trường ĐHYHN.