Khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21

16/06/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21

1. Thời gian: 15h30 ngày 22/6/2020
 

2. Địa điểm: phòng G008A, nhà A2, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội