Khai giảng khóa đào tạo Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 10

24/06/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 10 như sau:

1. Thời gian: 15h15 ngày 06/7/2020

2. Địa điểm: phòng G008A, nhà A2, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội